Obywatelstwo Polskie

Obywatelstwo Polskie Lipiany

Poradnik Klienta

W chwili wejścia Polski do Grupy Europejskiej polskie obywatelstwo dla wielu cudzoziemców nabrało szczególnej wartości. Wszystko poprzez to, że obywatel Polski posiada obowiązek wjeżdżać bez kontroli granicznych do pełnych państw strefy Schengen. Znaczy to, że posiadając polski dowód osobisty można bez przeszkód podróżować, oraz co istotniejsze – chodzić na terenie Unii Europejskiej.

Obywatelstwo Polskie Świnoujście

Obywatelstwo polskie – uznanie za obywatela polskiego
Znacznie najłatwiej, ponieważ w stylu administracyjnym, wystąpić można o przyznanie za obywatela polskiego. Jest trochę możliwości, kiedy można użyć taką procedurę, świadczy o niej dokładnie Art. 30 ust. 1 Ustawy o obywatelstwie polskim. Obywatelstwo Polskie Świnoujście

1. O uznanie obywatelstwa może wystąpić cudzoziemiec, który tkwi w Polsce minimum rok na platformie dania na pobyt stały osiągnięty w kontakcie z posiadaną Kartą Polaka lub polskim pochodzeniem. Najczęściej o Kartę Polaka występują kobiety z naszymi korzeniami, które siedzą na obszarze byłego Związku Radzieckiego, często na Ukrainie, Białorusi lub na Litwie.

2. Jeśli cudzoziemiec przebywa nieskończenie na miejscu Polski, oraz jego pobyt opiera się na przyjęciu na osiedlenie się, daniu na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich czy na platformie prawa stałego pobytu, dodatkowo może wystąpić o uznanie obywatelstwa. Osoba starająca się o obywatelstwo pragnie liczyć mocne i stałe źródło dochodu oraz tytuł prawy do mieszkania/domu. Z tego zabiegu skorzystać mogą także cudzoziemcy, którzy stanowią co chwila od 3 lat w kontaktu małżeńskim z Polakiem/Polką lub nie posiadają żadnego obywatelstwa. Obywatelstwo Polskie Świnoujście

3. O przyznanie za obywatela polskiego mogą starać się goście ze stanem uchodźcy, którzy tkwią w Polsce minimum 2 lata a zajmują dopuszczenie do osiedlenie się.

4. Za obywatela polskiego że stać i uznane dziecko, którego rodzic jest rezydentem Polski lub pozostaje na miejscu RP na platformie dania na osiedlenie się lub ma obowiązek stałego pobytu, i pozostały rodzic, który nie ma obywatelstwa polskiego wyraził zgodę na przyjęcie dziecka za obywatela naszego świecie. Podobnie wygląda sytuacja, gdy jakiemuś z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo polskie oraz była się o przyznanie za obywatela polskiego własnego dziecka.

5. Wystąpić o uznanie obywatelstwa może także cudzoziemiec, który legalnie jest w Polsce nieprzerwanie od minimum 10 lat a ma zezwolenie na osiedlenie się, pozwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawo stałego pobytu i ma solidne i doskonałe źródło dochodu oraz tytuł prawy do klubu mieszkalnego. Obywatelstwo Polskie Świnoujście

Zdanie na człowieka polskiego – procedura
Wniosek o przyznanie za obywatela polskiego wraz ze zdjęciem podaje się do wojewody, który jest jednocześnie pierwszą instancją postępowania. Zwykle – jeśli projekt jest odpowiednio prawny i zapewniony dokumentami – z powodzeniem za obywatela polskiego nie ma problemu. Wojewoda może odrzucić wniosek właśnie to, gdy uzna, zgodnie z ustawą, że nadanie obywatelstwa wnioskodawcy może stanowić niebezpieczeństwo dla bezpieczeństwa państwa albo ochrony zaufania i porządku publicznego. Co istotne, jako że jest toż forma administracyjna, myślącym o przyznanie za Polaka przysługuje odwołanie od decyzji wojewody do innej instancji, którą jest MSWiA. Ostateczną ulicę do przyjęcia obywatelstwa zamyka negatywne orzeczenie sądu administracyjnego, do jakiego można wycofać się od negatywnej decyzji MSWiA.

Za wydanie decyzji o uznaniu za obywatelstwa polskiego zapłacić trzeba 219 złotych (jeśli wojewoda wyda negatywną decyzję, liczba ta jest zwracana).

Uzyskanie obywatelstwa polskiego – wniosek do Prezydenta RP
Bardzo trudniej uzyskać obywatelstwo polskie wnioskując do Prezydenta RP o jego dopuszczenie. Oraz ostatnie nie właśnie dlatego, że decyzja Prezydenta RP jest niezaskarżalna i spokojna, ale jednocześnie dlatego, że nie ma wartości prawnych, które mówią prezydentowi wydanie wiedze na przyjęcie obywatelstwa w konkretnym czasie. Zwykle procedura – od złożenia wniosku do jego zdania – może występować nawet rok. Z innej natomiast cechy ta ścieżka do polskiego obywatelstwa jest lepsza dla tych, którzy nie legitymują się odpowiednio długim legalnym pobytem w swym regionie, oraz z dalekich przyczyn chcą być się obywatelami Polski. Obywatelstwo Polskie Świnoujście

Kto może wystąpić o obywatelstwo polskie?
Wnioski o danie obywatelstwa polskiego można ładować w końca (do wojewody w polu zamieszkania) lub przez polskie konsulaty za granicą. W ostatnim wypadku trzeba skończyć się na ogromne koszty – złożenie wniosku kosztuje 360 euro. Do ostatniego powinien doliczyć koszty tłumaczenia dokumentów, ich uprawnienia oraz notarialnego uwierzytelnienia podpisów.

Uwaga: Jeśli składający dokumenty o obywatelstwo polskie posiadają dzieci w wieku od 16 do 18 lat, to dzieci te muszą wyrazić zgodę na zmianę obywatelstwa, w wypadku młodszych dzieci zgoda taka nie jest chciana.

Obywatelstwo Polskie Świnoujście

Obywatelstwo polskie – jakie dokumenty trzeba przygotować
Osoba starająca się o uznanie obywatelstwo musi dokonać szereg dokumentów. Oprócz wniosku, kolorowego zdjęcia, będą więc m. in zezwolenie na pobyt stały, paszport, dokumenty potwierdzające trwałe i doskonałe dochody, zaświadczenie o około do klubu (wystarczy np. umowa najmu), opinia o wydaniu Karty Polaka (jeśli taka jest), statusu uchodźcy (jeśli został nadany), akty urodzenia i małżeństwa wydane przez polski Urząd Stanu Cywilnego.

Osoby starające się o nadanie obywatelstwa we efektu muszą uzasadnić, dlaczego chcą osiągnąć polskie obywatelstwo.

Uwaga: Wśród dokumentów, jakie trzeba złożyć we projektu należy także przedstawić zaświadczenie o nauk języka polskiego na poziomie B1 – traktuje to też cudzoziemców, obywateli unijnych ze stanem rezydenta długoterminowego. Certyfikat musi stać wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Nauk Języka Polskiego jako Obcego. Praktyka pokazuje, że to sam z powodów, które najtrudniej spełnić cudzoziemcom. Obywatelstwo Polskie Świnoujście

Zobacz również Obywatelstwo Polskie jak uzyskać?

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments